RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej jest firma LOGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ( 60-458 ), ul. Słupska 45c lok.5 ,
  NIP 8731713829 oraz firma Happy Consulting Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-736), ul. Głogowska 45/2A, NIP 7792482388, zwane dalej „Administratorem”
 2. Polityka prywatności strony internetowej www.logro.net.pl ma charakter informacyjny i zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na stronie internetowej, w tym podstawy, cele oraz zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Polityka prywatności zawiera informację w zakresie stosowania na stronie internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 4. Dane osobowe na stronie internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Korzystanie ze strony internetowej jest dobrowolne.

II. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH .

 1. Wykonanie Umowy pośrednictwa w sprzedaży , kupnie , zamianie , najmie i wynajmie nieruchomości .
  Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b – wykonanie umowy
  Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
  Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora
  Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
  Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer konta bankowego, jeżeli płatność dokonywana jest poprzez rachunek bankowy.
  Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b – wykonanie umowy
  Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
  Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora
  Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
  Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer konta bankowego, jeżeli płatność dokonywana jest poprzez rachunek bankowy.
 2. Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży , kupna, zamiany , najmu , wynajmu
  Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b – wykonanie umowy
  Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
  Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora
  Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
  Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer konta bankowego, jeżeli płatność dokonywana jest poprzez rachunek bankowy.
 3. Marketing.
  Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda
  Okres przetwarzania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
  Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.
 4. Prowadzenie księgowości podatkowej.
  Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c – prawny obowiązek administratora
  Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
  Zakres przetwarzanych danych: mię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
  Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora
  Okres przetwarzania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
  Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności/ adres, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer konta bankowego, jeżeli płatność dokonywana jest poprzez rachunek bankowy.

III. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe udostępniamy:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:
 • notariuszom ;
 • firmie, prowadzącej naszą księgowość;
 • firmie archiwizującej nasze dane – w zakresie backupu danych z komputerów i serwerów
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne
 • podmiotom obsługującym płatności
 • dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej

III. PROFILOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ
Administrator może wykorzystywać na stronie internetowej mechanizmy profilowania do celów marketingu bezpośredniego, jednak nie mają one wpływu na zautomatyzowane podejmowanie decyzji przez Administratora do celów zawarcia bądź nie zawarcia umowy. Efektem profilowania może być wskazanie produktu, który może zainteresować kupującego.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 • dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • sprzeciwu
 • sprzeciwu dotyczące marketingu bezpośredniego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • pocztę tradycyjną
 • na adres: ms@logro.net.pl

V. OCHRONA DANYCH
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich polityk ochrony danych.

VI. POLITYKA COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b) utrzymanie sesji Użytkownika strony,
  c) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ”sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. Logi serwera.
 11. Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 • Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Internet Explorer